ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ส.ค. 2564
4 ประกาศ มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 ก.ค. 2564
5 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 มิ.ย. 2564
6 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
22 มิ.ย. 2564
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
21 พ.ค. 2564
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
19 พ.ค. 2564
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
13 พ.ค. 2564
10 ประกาศขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาและงดเว้นค่าปรับ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
12 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45