ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ชะอวด
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
26 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
08 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :