กระดานเสวนา
ร้องเรียนเรื่องการไม่เก็บขยะมูลฝอยหมู่ที่ 9 และ 10

เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยมาเป็นเวลานานแล้วส่งผลให้ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
ผู้บริหารนั่งทำไรกันอยู่รู้มั้งม่ายว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน แถมยังเรียกเก็บค่าขยะ แต่ไม่ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นเลย หากอบต.ไม่มีความสามารถในการจัดการขยะก็ไม่ควรเอาถังขยะมาตั้งไว้

ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากขยะ 118.173.43.109 [ วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 09:46 น. ]

ตอนนี้รถเก็บขยะของเทศบาลตำบลชะอวดเกิดการชำรุดกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุง และอยู่ในระหว่างดำเนินการติดต่อกับทาง อบต.เกาะขันธ์เพื่อให้ทาง อบต.เกาะขันธ์ดำเนินการเก็บขยะแทน
โดยคุณ อบต.ชะอวด 118.173.41.178 [ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 12:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

อีกแล้วครับท่าน กำลังซ่อม ต่อไปจะบอกว่าไม่มีงบซ่อม ลองมีวิธีสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้จักคัดแยกขยะ หน่วยงานต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ขนาดที่ทำการ อบต.ยังทิ้งสกปรก จะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรครับท่าน
โดยคุณ คนในพื้นที่ 118.173.155.59 [ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 14:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

เห็นด้วยกับผู้ตอบคนที่2ควรสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้กับประชาชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งและขอให้เริ่มจากคุณคนในพื้นที่เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนครับท่าน
โดยคุณ ผ่านมาเจอ 118.173.32.200 [ วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 21:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

อบต.ต้องขออภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ เนื่องจากการจัดการขยะมูลฝอย อบต.ว่าจ้างให้เทศบาลดำเนินการให้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ อบต.ได้ประสานงานกับเทศบาลและได้แก้ไขปัญหาโดยการนำรถบรรทุกของ อบต.ได้ดำเนินการเก็บ ขนให้เป็นที่เรียบร้อย ต้องเรียนให้เข้าใจว่า อบต.ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการขยะชุมชน แต่ชุมชนมีความต้องการถังขยะ เพื่อต้องการกำจัดขยะครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมา อบต.ได้ว่าจ้างให้เทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการเก็บ ขนขยะ แต่เมื่อเกิดปัญหาอย่างกรณีนี้ขึ้น อบต.ก็มิได้นิ่งนอนใจ และคงต้องมีแผนบริหารจัดการขยะชุมชนขึ้น เพียงแต่การลงทุนเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิ+++ลมูลฝอย ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่กระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทิ้งขยะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องศึกษาผลกระทบและเกิดการยอมรับจากภาคประชาสังคม เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคต จึงหวังว่าพี่น้องประชาชนในหมู่ที่ 1 หมู่ทึ่ 9 และหมู่ที่ 10 คงจะเข้าใจ และขอความร่วมมือจากทุกท่านในการทิ้งขยะอย่าได้นำเศษวัสดุก่อสร้าง ประเภทอิฐ หิน ทราย มาทิ้งในถังขยะ ท่านต้องเห็นใจคนที่ทำหน้าที่เก็บ ขอโปรดได้ดำเนินการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง เศษวัสดุที่ไม่สามารถทำลายได้ เช่นพลาสติกต่างๆให้ท่านนำมาทิ้งในถังขยะ ส่วนเศษวัสดุอื่นที่สามารถกำจัดโดยวิธีอื่นได้ เช่น ของสดประเภทปลา เนื้อต่างๆ ถ้าท่านพอจะม่พื้นที่ฝังกลบ ก็ให้ฝังกลบหรือนำไปฝังใต้ต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้ ท่านอย่างเพียงคิดว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะให้ อบต.เดิอนละ 10 บาทแล้วจะสามารถทิ้งขยะได้ทุกสิ่งจะไคร่กราบขอความร่วมมือ อบต.ยินดีที่จะให้บริการท่านเพื่ออำนวยความสะดวก และเห็นใจกับครัวเรือนที่ไม่มีที่จะกำจัดขยะ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง แต่จิตสำนึกร่วมแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ต้องเกิดจากทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ ถึงแม้ อบต.จะมีรถเก็บขยะ มีคนงาน มีเครื่องมือพร้อม แต่ถ้าไม่มีการรณรงค์ให้ลดและคัดแยกขยะ อีกไม่นานขยะจะล้นเมือง แล้วเราจะไม่มีที่กำจัด และทิ้งขยะเหมือนบางประเทศที่กำลังประสบปัญหา ต้องนำเอาขยะไปทิ้งบนเกาะที่ไม่มีคนอยู่ และเมื่อนั้นลูกหลานเราจะเดือดร้อน โปรดช่วยกันเถอะครับ
โดยคุณ อบต.ชะอวด 118.173.41.87 [ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 11:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะตามมา ท่านเชื่อไหมว่าอีกไม่นานชาวบ้านในเขตพื้นที่นี้จะไม่มีโอกาสได้กินน้ำฝนอีกแล้ว เนื่องจากการเผาไหม้ของสิ่งปฏิ+++ล ขยะมูลฝอย โรงงาน (เตาอิฐ) ปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะ ต้องมีการสร้างจิตสำนึกซึ่งเริ่มต้นจากครัวเรือน การคัดแยกขยะ การฝังกลบ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเวลาท่านจัดทัศนศึกษาดูงานน่าจะดูเรื่องแบบนี้บ้าง หรือถ้าท่านว่าง ๆ น่าจะจัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง อาจจะเลือกหมู่บ้านใดก็ได้เป็นหมู่บ้านนำร่อง
โดยคุณ คนไกลบ้าน 113.53.3.141 [ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 15:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

อ่านมาทุกความคิดอ่านมาทุกคำตอบขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของอบต.ทุกท่านที่ให้ความสนใจตอบทุกคำถาม/ข้อร้องเรียนของชาวบ้านนะครับผมมีความคิดเห็นว่า...........
1. หมู่ที่1 ,หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 ทางอบต.ต้องทำแผนรับมือกับขยะเป็นขั้นนะครับ เพราะปฏิเสธการทิ้งขยะจากครัวเรือนไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ คำนวนหาปริมาณขยะที่ทั้ง 3 หมู่บ้านทิ้ง/วัน .....หากเยอะมากให้เปลี่ยนความคิดจากการจ้างเทศบาลตำบลชะอวด.........เป็นการซื้อรถจัดเก็นขยะของตนเอง....ผมเข้าใจว่าต้นทุนสูงอาจเกินกำลังงบประมาณที่ทาง อบต.ชะอวดจะทำด้วย.....คือหากมีรถต้องมีปัญหาอื่นตามมา ได้แก่ ค่าบำรุงรักษารถ,ค่าจ้างพนักงาน,ค่าซื้อถังขยะเพิ่ม,ค่าซื้อรถเก็บขนขยะ,ปัญหาที่ทิ้งขยะที่ต้องทิ้งที่บ่อลมร่วมกับเทศบาล .......ผมคิดว่ามีช่องทางที่จะแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการได้..............1.1 อนาคตขยะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นนอนเพราะฉนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างคิดแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาทางอบต.โปรดช่วยคิดและดำเนินการวางแผนระยะยาว................ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านอาจทำประชาคมเบื้องต้นเสนอความต้องการอาจเพิ่มค่าจัดเก็บขยะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานให้รอบคอบว่าสามมารถทำได้หรือไม่ ......................1.2 ทำความเข้าใจกับชาวบ้านหากงานมากขึ้นแต่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของชาวบ้านได้พนักงานก็ต้องทำ
1.3 การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีราคาแพงมันก็เป็เรื่องน่าหนักใจสำหรับ อบต.ชะอวดที่มีงบประมาณน้อย แต่อย่าลืมว่าเรา ซื้อรถตักหน้าขุดหลังได้ เราซื้อรถบรรทุกนำ้ำ้เอนกประสงค์ได้ เราซื้อรถหกล้อเครนได้ ซึ่งล้วนแล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมนโยบายด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 โปรดอย่าลืมว่า ชาวบ้าน ม.1 ,ม.9,ม.10 มีความต้องการที่แตกต่างจากหมู่อื่น การแบ่งปันให้กับหมู่บ้านอื่นที่ด้วยกว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง ........ในการนี้ อบต. ชะอวดจะต้องมองด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขของประชาการ หมู่ 1,9,10 บ้าง
2. ปัญหาที่ทิ้งขยะผมเชื่อว่าเป็นปัญหาที่อบต. สามารถแก้ได้ง่ายมากขนาดเทศบาลยังต้องทิ้งขยะในเขตอบต.ชะอวดเลย แล้วเจ้าของสถานที่จะหาที่ทิ้งมิได้เชียวหรือ
3. ส่วนเรื่องการฝึกวินัยในการทิ้งและการสร้างจิตสำนึกของชาวบ้านในเรื่องการแยกขยะ ,การฝังกลบ ฯลฯเป็นอีกขั้นหนึ่ง
4. หากท่านได้อ่านแล้วโปรดตอบรับการรับข้อมูลและแสดงความคิดเหนด้วยครับ
โดยคุณ เด็กในเขต อยากบ้านพัฒนา ขอชื่นชมที่ท่านใส่ใจชาวบ้ 118.173.232.87 [ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 11:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ จะเป็นวิธีการที่ดีมาก สมาชิก อบต.ประชาคมหมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญในทุกด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา-คุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ตามสภาพพพื้นที่และข้อจำกัดของงบประมาณที่มี คำนึงถึงความสำคัญและกรณีความจำเป็นเร่งด่วน
โดยคุณ สำนึกรักบ้านเกิด 113.53.8.149 [ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 16:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างหากเราไม่เริ่มจากตัวเราก่อนแล้วจะรอให้ใครช่วยเราละอย่างพระพุทธเจ้าว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนฉันใดฉันนั้นการจัดเก็บขยะมูลฝอยหากเรารอแต่ให้เขาช่วยเราไม่ช่วยตัวเองไม่ช่วยบ้านเมืองไม่ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนแล้วใครจะช่วยประเทศชาติละการทิ้งขยะหากเราคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวท่านเองและบ้านเมืองของท่านอย่าลืมนะครับขยะบ้างชนิดเป็นเป็นทองนะครับขนาดขยะบูดเน่าเขายังเอาไปรีไซร์เครินทำเป็นก๊าซ ทำเป็นแก๊สกลับมาใช้หรือทำสวนเอาก็เอามาทำปุ๋ยถ้าท่านรู้จักประโยชน์ของขยะชะอวดบ้านของท่านถ้าท่านไม่รักแล้วใครจะมารักให้ท่านละอย่าเอาแต่โทษคนโน้นคนนี้เลยท่านต้องร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่มาหาเจ้าภาพรับความผิดอย่าลืมนะครับขยะเป็นปัญหาของโลกเลยโลกร้อนทุกวันนี้ก็เพราะมลพิษเหล่านี้มาร่วมช่วยกันแก้ปัญหาเถอะ
โดยคุณ คนรักชะอวด 118.173.49.71 [ วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 20:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ขอขอบคุณทุท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับทาง อบต.ซึ่งล้วนเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ และอบต.เองก็พร้อมที่จะดำเนินการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่จะบริหารจัดการขยะชุมชนให้เป็นระบบ แต่สิ่งที่จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็น การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ ซึ่งในไม่ช้านี้ อบต.จะดำเนินการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่ท่ 1, 9 และ10 เพียงแต่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับทาง อบต.ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข เพราะเราเชื่อว่าปัญหาของท่านคือหน้าที่ของ อบต. แต่การบริหารจัดการของ อบต.ต้องมาจากความร่วมมือของท่าน ถึงแม้ว่า อบต.จะมีงบประมาณในการพัฒนาจำกัดด้วยภารกิจที่มีอยู่ แต่ผู้บริหาร อบต.พร้อมที่จะลงทุนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ท่าน ซึ่งการลงทุนของ อบต.ไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เพียงแต่การลงทุนที่ดำเนินการไปจะต้องส่งผลตอบแทนที่คุ้มค่า คือประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และมีความสุขกับโครงการที่ได้รับ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มีข้อเสนอแนะ และหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะดีๆจากทุกท่าน และคารพทุกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของทุกท่าน...
โดยคุณ อบต.ชะอวด 118.173.34.245 [ วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ